สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ จัดมอบลานกีฬาให้แก่เทศบาลตำบลไม้งาม “แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป”สมทบอุปกรณ์กีฬา

“บิ๊กเหม็น” นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ พร้อมคณะ มอบลานกีฬาอเนกประสงค์และอุปกรณ์กีฬาให้แก…

Read More

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ มอบรางวัลบุคคลทรงคุณค่า 3 ผู้สื่อข่าวกีฬาอาวุโส พร้อมยืนยันการจัดตั้ง “มูลนิธินักข่าวช่างภาพกีฬา”

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ มอบรางวัลบุคคลทรงคุณค่า 3 ผู้สื่อข่าวกีฬาอาวุโส พร้อมยืนยันการจัด…

Read More

ส.นักข่าวช่างภาพกีฬา จัดงานใหญ่

ส.นักข่าวช่างภาพกีฬา จัดงานใหญ่   สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ จัดงานมอบรางวัล “บุคคลทรงคุณค่า…

Read More