มอบสื่อฯ “ไทยดี มีมารยาท”

  พิมพ์รวี วัฒนวรางกูล ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม, กัญญภัทร สุขสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวย…

Read More

จังหวัดปทุมธานีได้จัดทำ โครงการ Food and Beverage innovation

โครงการ Food and Beverage innovation เป็นกระบวนการเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอา…

Read More

สนามยิงปืนราชสีห์ และสนามยิงปืนศูนย์ฝึกยุทธวิธี

สนามยิงปืนราชสีห์และสนามยิงปืนศูนย์ฝึกยุทธวิธี ตำรวจภูธร จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการท่าน…

Read More

นายมณเฑียร ตีรอรุณศิริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

นายมณเฑียร ตีรอรุณศิริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กและเยาวช…

Read More

ภูมิสยามฯ สร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด

ภูมิสยามฯ สร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด             นายรัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ (ที่ 4 จาก…

Read More

ปั่นจักรยานเปิดเมือง 2018 “มากินเตี๋ยวเที่ยวเมืองปทุม”

ปั่นจักรยานเปิดเมือง 2018  “มากินเตี๋ยวเที่ยวเมืองปทุม” การท่องเที่ยวแห่งประเท…

Read More