นายมณเฑียร ตีรอรุณศิริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

13700

นายมณเฑียร ตีรอรุณศิริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กและเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม2562 ที่ผ่านมา นายมณเฑียร ตีรอรุณศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวสิงห์บุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาจังหวัดปทุมธานี

 

 

s__8093702

13697

13696

13698

Related posts