สทป. ส่งมอบยานเกราะล้อยาง 8X8 พยัคฆ์ทะเล สำหรับปฏิบัติภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ให้กับกองทัพเรือ ณ  สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศส่งมอบยา…

Read More

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ส่งมอบยานสำรวจใต้น้ำ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพยานสำรวจใต้น้ำ (ROV) ระหว่าง สทป. และ กฟผ.

พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เป็นประธานในการส่งมอบยา…

Read More

โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก้าวเข้าสู่ S-Curve 11

โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก้าวเข้าสู่ S-Curve 11 สถาบันเทคโนโลยีป้องกั…

Read More

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเงินบริจาคและสิ่งของให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สู้วิกฤติโควิด-19

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ ผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษา โครงการเทคโนโลยีป้อ…

Read More

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.) พาแชมป์ทีม COSMOS ไปรัสเซีย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.) พา…

Read More

สทป. ยิงทดสอบภาคพลวัตจรวดนำวิถี

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ดำเนินการยิงทดสอบภาคพลวัตจรวดนำวิถี ขนาด 114 มม. โดยมี…

Read More