สทป. ยิงทดสอบภาคพลวัตจรวดนำวิถี

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ดำเนินการยิงทดสอบภาคพลวัตจรวดนำวิถี ขนาด 114 มม. โดยมีผู้บริหาร สทป. เป็นผู้อำนวยการยิงทดสอบ ร่วมกับนักวิจัย และเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถี (D11A ) ณ สนามยิงปืนใหญ่ เขาพุโลน ศป. จ.ลพบุรี

   การยิงทดสอบภาคพลวัตจรวดนำวิถี ขนาด 114 มม.ในครั้งนี้ เพื่อนำผลการยิงรายงานการปรับเทียบความแม่นยำของอุปกรณ์ Inertial Measurement ของจรวดต้นแบบ

   โดยทำการยิงทดสอบดังนี้

1.ทดสอบการออกตัวระบบนำวิถี เพื่อทดสอบกลไกการทำงานของระบบ Recovery และ Launcher

2.ทดสอบการทำงานของ Sensor ระบบนำวิถี

3.ทดสอบระบบควบคุมท่าทางการบินของจรวดแบบ Automatic และรายงานการปรับเทียบความแม่นยำของจรวด

4.ยิงทดสอบจรวดนำวิถี ขนาด 114 มม. ด้วยจรวดอะลูมิเนียม จำนวน 2 ลูก เพื่อทดสอบกลไกการทำงานของระบบ Launcher และ Recovery

    การทดสอบในครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จโดยสามารถควบคุมท่าทางการบินของจรวดเป็นที่น่าพอใจ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาจรวดนำวิถี

Related posts