7 องค์กรท่องเที่ยว จับมือจัดมหกรรม “รวมพลคนท่องเที่ยว…จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”

7 องค์กรท่องเที่ยว จับมือจัดมหกรรม “รวมพลคนท่องเที่ยว…จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน&#…

Read More

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ นำคณะกรรมการเข้าพบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อหารือมาตรการ Long Stay และ Visa On Arrival กระตุ้นท่องเที่ยวไทยโตต่อเนื่อง

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ นำคณะกรรมการเข้าพบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อหารือมาตรกา…

Read More

ยกระดับมัคคุเทศก์พร้อมรับปีท่องเที่ยววิถีไทย

ยกระดับมัคคุเทศก์พร้อมรับปีท่องเที่ยววิถีไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผนึกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่…

Read More

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพรองรับฮับท่องเที่ยวอาเซียน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพรองรับฮับท่องเที่ยวอาเซียน         สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผน…

Read More

สทท.แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย

สทท.แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย นายอิทธิฤทธิ์ กิ่…

Read More