ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ นำคณะกรรมการเข้าพบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อหารือมาตรการ Long Stay และ Visa On Arrival กระตุ้นท่องเที่ยวไทยโตต่อเนื่อง

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ นำคณะกรรมการเข้าพบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อหารือมาตรการ Long Stay และ Visa On Arrival กระตุ้นท่องเที่ยวไทยโตต่อเนื่อง

 

14 พฤษภาคม 2562  นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้นำคณะกรรมการสภาฯ เข้าพบ พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และ พ.ต.อ.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ รักษาราชการแทน ผู้กำกับ สตม.1  ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

1

2

เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยร่วมกันในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง, ความปลอดภัย, การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวระดับภูมิภาคข้ามประเทศ (Cross Border) รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism), การส่งเสริมพำนักระยะยาว (Long Stay) ตลอดจนหารือเรื่อง การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือฟรี Visa On Arrival (VOA) มาตรการต่าง ๆ นี้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย มีศักยภาพในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง Low Season ต่อเนื่องไปจนถึง High Season

2 3

4

5

นอกจากนี้ยังมีการหารือการส่งเสริม Multiple Visa สำหรับกลุ่มนักธุรกิจและการจัด Convention ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำรายได้เข้าประเทศสูง หากสามารถอนุมัติจำนวนครั้งในการเข้าประเทศไทยได้มากขึ้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าในทุกรอบการเดินทาง ก็จะอำนวยความสะดวกและเป็นแรงจูงใจให้เดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้น

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e2%80%8b-%e0%b8%95%e0%b8%a1-114562_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%91%e0%b9%95_0016_resiz

Related posts