สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานมอบโล่รางวัลพร้อม เปลี่ยนชื่อสมาพันธ์ เพื่อความเหมาะสมกับบริบทและภูมิทัศน์ของสื่อมวลชนยุคใหม่  

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ THE MITR – TING ROOM ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดงานประกาศเปลี่ยนชื่อองค์กรและตราสัญลักษณ์เป็น “สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย” เพื่อความเหมาะสมกับบริบทและภูมิทัศน์ของสื่อมวลชนยุคใหม่ โดยมี ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ฯ คุณวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คุณธันญพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการโครงการ SDG Move คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ และอดีตประธานสมาพันธ์ฯ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

         

ภายในงานได้แถลงวัตถุประสงค์และพันธกิจของสมาพันธ์ในสังคมโลกยุคใหม่และผู้นำสมาคมด้านสื่อมวลชน ซึ่งเป็นภาคีสมาชิกของสมาพันธ์ และขึ้นเวทีร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนบทบาท เพื่อส่งเสริมวิชาชีพสื่อมวลชนต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

          ได้รับเกียรติจากนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคม ในฐานะองค์กรภาคีสมาชิกเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ได้แถลงถึงพันธกิจของสมาพันธ์คือ เตรียมพิจารณาคัดเลือกบุคคล หรือองค์กรที่ได้มีบทบาทผลงานการสนับสนุนกิจกรรมสำคัญของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยที่มี นายชาตรี ศรียาภัย เป็นนายกสมาคมฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนวงการสื่อมวลชน จำนวน 1 รายชื่อ

          ประการที่สอง คือ เสนอชื่อปูชนียบุคคล ในวงการสื่อมวลชนที่สมควรยกย่องเพื่อพิจารณาคัดเลือกเหลือจำนวน 2 คน  และท้ายสุด ได้เชิญคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยร่วมงานฉลองครบรอบ 43 ปี พร้อมเปิดตัวสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

Related posts