Gossip : สสว  กับ วว. แท็กทีมกันบินลัดฟ้าสู่ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเบลเยี่ยม เพื่อมุ่งสร้างความร่วมมือเครือข่ายนานาชาติ

               ไม่นานมานี้ เพิ่งได้ข่าวว่า ผอ.วีระพงศ์ มาลัย แห่ง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แท็กทีมกันบินลัดฟ้าสู่ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเบลเยี่ยม เพื่อศึกษาดูงาน และหารือกับองค์กรชั้นนำ มุ่งสร้างความร่วมมือเครือข่ายนานาชาติ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานระหว่างกัน สู่การพัฒนา เพื่อยกศักยภาพ SME ไทยให้ประสบความสำเร็จ หลังกลับมาก็รีบหากัน คิดไว้หลายโครงการดีๆแต่จะเตรียมประเดิมด้วย การจัดเสวนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “The opportunity of Thai cosmetic ingredients/products to EU market” พร้อมส่งเทียบเชิญ Dr.Caroline BASSONI, Regulatory Affairs Director, COSMED, FRANCE มาบรรยายให้ผู้ประกอบการไทยกลุ่มเครื่องสำอาง ที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดยุโรป ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566” ใต้แคมเปญ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” ได้รับฟัง โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับรู้แนวทางในการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ตลาดของกลุ่มประเทศอียู ทั้งระเบียบและมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารสกัด งานจัดที่ ห้องประชุม 5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) วันที่ 19-20 ก.ย. 66 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดสากล…น่าชื่นชมจริงๆ

Related posts