คืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างบ้านห้วยขาบใหม่ จังหวัดน่าน

คืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างบ้านห้วยขาบใหม่  จังหวัดน่าน

 

7 ก.ค.62 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างบ้านห้วยขาบใหม่  ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านดังนี้ บ้านที่สร้างเสร็จแล้วจำนวน 2 หลัง (บ้านใต้ถุนโล่ง 1 หลังใต้ถุนต่ำ 1 หลัง) บ้านที่กำลังสร้างฐานรากและขึ้นโครงบางส่วนจำนวน 58 หลัง บ้านที่ยังไม่ดำเนินการก่อสร้างเลยอีกจำนวน 6 หลัง ความคืบหน้าการก่อสร้างตอนนี้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 35 ไฟฟ้าในโครงการได้มีการดำเนินการเดินสายไฟฟ้าแรงสูง สายไฟฟ้าแรงต่ำเรียบร้อย ระบบประปาใช้ประปาภูเขาเพื่อต่อท่อในการอำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง ถนนภายในโครงการเป็นการขึ้นรูปถนนและปูพื้นถนนด้วยหิน

1_resize 2_resize

3_resize 4_resize

การก่อสร้างศาลาชุมชน ก่อสร้างโครงหลังคา มุงหลังคาเรียบร้อย คงเหลือการเทพื้นศาลา ข้อติดขัด ตอนนี้มีผู้รับเหมาดำเนินการ 2 ราย (บ.สหชาญชัย และเอลตันริช) ในโครงการนี้มีผู้รับเหมาจำนวน 1 ราย (สหชัย) ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนงาน โดยวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น  ที่ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อติดขัด ในการก่อสร้าง ต่อไป

5_resize 6_resize

7_resize 8_resize

9_resize 10 ย่อ 11 ย่อ

 

สำหรับโครงการก่อสร้างบ้านห้วยขาบใหม่เป็นโครงการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด ดำเนินการเพื่อสร้างหมู่บ้านใหม่ โดยการโยกย้ายหมู่บ้านห้วยขาบ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประสบภัยจากดินโคลนถล่ม เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2561 ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 รายโดยการย้ายหมู่บ้านมาสร้างในพื้นที่ใหม่ที่ปลอดภัยจากการ สไลด์ของดิน สร้างชุมชนใหม่เพื่อให้มีชีวิตที่มั่นคงมีความสุข ต่อไป

Related posts