มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่ฮีลใจ สร้างความรู้สึกดีๆ ผ่านงานเสาร์สนามไชย Saturday Happening -Healing House ฮีลละไม ใจละมุน

               มิวเซียมสยาม ขอเป็นพื้นที่ส่งมอบความสุขไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตของคนเมือง บนพื้นที่และกระบวนการพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างประสบการณ์และส่งมอบความรู้ ไปกับการส่งมอบความรู้สึกร่วมของคนเมือง (sense of belonging)  เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่ และเป็นพื้นที่ของการให้บริการทางสังคม (social service) อย่างแท้จริง เนื่องด้วยเป็นบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในฐานะพื้นที่ทางสังคม

               นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า ทาง มิวเซียมสยาม จะจัดงาน เสาร์สนามไชย Saturday Happening ในแนวคิด Healing House ฮีลละไม ใจละมุน  โดย ในมุมมองการทำงานของพิพิธภัณฑ์ได้ปรับเข้าสู่บทบาททางสังคมที่นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าชมในพิพิธภัณฑ์ แม้ว่าพิพิธภัณฑ์ยังมีหน้าที่ในการสื่อสารความรู้ แต่ด้วยวิธีการที่ลดทอนความขึงขังให้พิพิธภัณฑ์ได้มีบทบาทหน้าที่และศักยภาพอย่างใหม่ที่เชื่อมต่อไปยังผู้คน เป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดวาทกรรมทางสังคมทั้งในวาระประวัติศาสตร์ร่วมสมัย และโอบรับผู้คนบนความเปลี่ยนแปลงของเมืองและสังคมวัฒนธรรม มิวเซียมสยามจึงจัดกิจกรรมที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในรูปแบบงานเสาร์สนามไชย เพื่อส่งเสริมความสุขไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตของคนเมืองบนพื้นที่และกระบวนการพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างประสบการณ์และส่งมอบความรู้ ไปกับการส่งมอบความรู้สึกร่วมของคนเมือง (sense of belonging)  เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่และเป็นพื้นที่ของการให้บริการทางสังคม (social service) อย่างแท้จริง

               ด้าน นางสาวชนน์ชนก พลสิงห์ ภัณฑารักษ์งานเสาร์สนามไชย กล่าวว่า งานเสาร์สนามไชย Saturday Happening- Healing House ฮีลละไม ใจละมุน ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ

              1. กิจกรรมสำหรับเด็ก (Kidscovery Zone) ศิลปะสร้างสมาธิ และเยียวยาอารมณ์

              2. พิพิธภัณฑ์ออกเดท กิจกรรมเพื่อการแบ่งปัน “สิ่งของฮีลใจ” บนกระบวนการทำงานพิพิธภัณฑ์ที่ว่าด้วย “เรื่องราว” และ “ข้าวของ”

              3. กิจกรรม ระเบิดสี ระบายสวย-ปาก้อนสี เป็นงานศิลป์

              4. เวิร์กช้อป สำหรับเด็ก สร้างความสุขให้ล้นใจ  ด้วยกิจกรรมฮีลใจด้วยวงกลม Mandala Healing Art

              5. เวิร์กช้อป สำหรับผู้ใหญ่ กิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย ผ่านผัสสะรูปแบบต่าง อาทิ รูป รส กลิ่น เสียง เขียน สัมผัส เพื่อมอบความผ่อนคลาย และวิธีการใหม่ๆ ในการรับมือกับความเครียดของคนเมือง 

รูปแบบกิจกรรมจะหมุนเวียนไปในแต่ละครั้ง โดยมีตัวอย่างหัวข้อเวิร์กช้อป ดังนี้

-อูมามิ ชูรสชูใจ รสอร่อยจากธรรมชาติ | Naturally Umami โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

– Kit เสียง – คิดเสียง จุดเริ่มต้นของการฟัง คือการใช้เวลาในการพิจารณาเสียงรอบข้าง | Kit Sound โดย ฉมามาศ แก้วบัวดี และ เขตสิน จูจันทร์

-ยาดม ยาใจ | Inhaler and heart healing โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ อ่อนน่วม

-เขียน.ปล่อย.วาง | Write & Re-lete โดย อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (ครูโอเล่)

-สนุก.สร้าง.เสียง Sanook Sonore โดย ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน และ ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร

-สมุด Heal ใจ | Healing Book Making โดย ภาสุร จึงแย้มปิ่น

               6. กิจกรรมพิเศษ กอด กับ กาย เขียนจดหมายถึงตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้า   

              7. นำชมเส้นทางเพื่อการฮีลใจ จัดการนำชมภายในนิทรรศการของมิวเซียมสยาม

              8. ดนตรีกลางแจ้ง ผ่อนคลายด้วยบรรยากาศดนตรีในสวนภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์             

              9. ตลาดนัดหัวใจสีเขียว ตลาดนัดรักษ์โลกที่คำนึงสุขภาวะด้านสุขภาพของผู้บริโภค

              10. Hearing House พื้นที่ฮีลใจผ่านเสียง

               สำหรับงานกิจกรรม เสาร์สนามไชย ฮีลละไม ใจละมุน Saturday Happening Healing House จะจัดขึ้นในทุกวันเสาร์แรกของเดือน จำนวน 4 ครั้ง ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่  3 มิถุนายน, วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม, วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม และวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ มิวเซียมสยาม (MRT สนามไชย ทางออก1)

Related posts