“พรรครวมแผ่นดิน” บุกขยายฐานเสียง ตั้งสาขาพรรค จ.สมุทรปราการ พร้อมผลักดันนโยบายสู้ศึกเลือกตั้ง 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ร้านอาหารครัวคุณน้อย เลขที่ 250/4 หมู่ที่ 1 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการประชุมเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรครวมแผ่นดิน แทนตำแหน่งที่ว่าง มีสมาชิกพรรครวมแผ่นดินและผู้สังเกตการณ์รวมจำนวนกว่า 150 คน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุม โดยมี พลตรีพิชิต บุตรวงศ์ รองหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม, นายรุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์ รองหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน เป็นเลขานุการในการประชุม ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก

และผลจากที่ประชุมได้รับการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรครวมแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ ลำดับที่ 005 เขตเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ  บัวลา เป็นกรรมการสาขาพรรครวมแผ่นดิน ตำแหน่งเลขานุการสาขาพรรครวมแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ ลำดับที่ 005 เขตเลือกตั้งที่ 5

จากนั้น นายสมพงษ์ แก้วขาว ในฐานะสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 2 และนายธนะวรรธ์ ตองอ่อน ในฐานะสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 8 กล่าวกับสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน ที่มาร่วมประชุมว่าในฐานะเป็นสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน พร้อมผลักดันนโยบายของพรรคให้เกิดผลสำเร็จ เพิ่มความสุขสร้างอนาคตที่ดี ให้พี่น้องชาวสมุทรปราการ ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนเสร็จสิ้นการประชุม

Related posts