นิคมอุตสาหกรรมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สร้าง Vaccine Cyber ด้านความปลอดภัยในข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

               ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย ที่ปรึกษา ผวก., นายธาดา สุนทรพันธุ์ รผก.ปก.2 และนายทรงศักดิ์ ชื่นตา ผอ.สน.ดบ.1 – 4  พร้อมด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการบูรณะการความร่วมมือของในด้านความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม,  Vaccine Cyber ความรู้ด้านความปลอดภัยในข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่ชาวต่างชาติในนิคมอุตสาหกรรม

– พล.ต.ต. ออมสิณ บุญญานุสนธิ์  ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธร ภาค 2 

– พ.ต.อ. นิพล บุญเกิด  รองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3             

– น.อ. รณภพ รามัญจิต  รองผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ           

– พ.ต.อ. อาทิพย์ ซึมดอน  ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3            

– พ.ต.อ. วีพงษ์ กงแก้ว  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง     

– พ.ต.ต. อนาวิน เฟื่องอารมณ์  สารวัตรสืบสวน ตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1         

– ดร.อภิชาติ  ประสิทธิ์นฤทธิ์  นายกสมาคมการค้า อสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร            

ณ ห้องประชุมพลาซ่า 3 ชั้น 2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

Related posts