ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ฉะเชิงเทรา เทศกาลขนมหวานอาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 17

    ท่องเที่ยวแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา คึกคักกับงานเทศกาลขนมหวานอาหารอร่อยและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 17 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ของดีท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา, ส่งเสริมการอนุรักษ์, อัตลักษณ์ อาหารคาวหวาน สินค้าแปรรูปต่าง ๆ ส่งเสริมการผลิต และช่องทางการตลาด

    นางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจอาหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้ ตั้งเป้าหมายหลักเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมสร้างรายได้หมุนเวียนในชุดชน พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการซึ่งในปีนี้มี ผู้ประกอบการอาหาร และสินค้าในพื้นที่ ร่วมงานออกร้านมากกว่า 150 ร้านค้าตั้งเป้าสร้างรายได้หมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชนตลอด 7 วัน กว่า 7ล้านบาท พร้อมกันนี้ในนามสมาคมฯ ได้มีการมอบเงินสนับสนุนกับเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมจัดสร้างห้องสุขสาธารณะมอบให้เป็นสาธารณะประโยชน์กับชุมชนเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป

     เทศกาลขนมหวานอาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว จัดขึ้นโดยสมาคมธุรกิจอาหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงานราชการ และเอกชนใน จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page : สมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา

Related posts