รับมอบเครื่องช่วยหายใจ 

พลตำรวจตรี ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมนักข่าว และกัลยาณมิตรกลุ่มจริงใจสายบุญ พร้อมด้วย ชยุต เมธาวิชิตชัย ประธาน ชมรม ผู้สื่อข่าว และกัลยาณมิตรกลุ่มจริงใจสายบุญ และคณะสื่อมวลชน ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจพร้อมถังอ๊อกซิเจน ขนาด 1.5 คิว (10ลิตร) พร้อมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจใหม่ ครบชุด  ซึ่ง บริจาคโดย คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ผู้ก่อตั้งและอุปถัมภ์ คลินิกเวชกรรมสุรัตน์ 1 บาท รักษาฟรี เพื่อนำไปส่งมอบให้ อาจารย์สุทิน บัวตูม นำไปช่วยชีวิต ผู้ยากไร้ฯ  ที่ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  รับมอบเมื่อวันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2565 

ณ  คลินิกเวชกรรมสุรัตน์ 1 บาท รักษา  ฟรี  บางลำพู  กรุงเทพมหานคร

Related posts