ททท.ชวนเที่ยว นคราธานี

การเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ “นคราธานี” จังหวัดอุดรธานี หนองคายและบึงกาฬ หลังสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลาย มีการเดินทางเพิ่มมากขึ้นขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งทางสนามบินอุดรธานี ขับรถเที่ยวเอง การเดินทางทางรถไฟหรือผ่านบริษัททัวร์ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้มีการดาเนินการกระตุ้น ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัย หรือ SHA อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างดียิ่ง

เป้าหมายในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านการเพิ่มวันพักค้างในพื้นที่ นคราธานี ยังเป็นเป้าหมายหลักเนื่องจากเป็นการเพิ่มวันในการใช้จ่ายทั้งที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชนและของที่ระลึกในพื้นที่ โดยปัจจุบันได้มีกิจกรรมต่อยอดจากกิจกรรม “ไหว้พญานาคพญายักษ์แล้วจะหลงรักนคราธานี” คือกิจกรรม “มูกลางคืนก็ปัง มูกลางวันก็เฮง” ซึ่งนอกจากจะเพิ่มวันพักแล้วยังเป็นการเพิ่มช่วงเวลาในการท่องเที่ยวในพื้นที่และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวที่จะมาถึงนี้อีกด้วย

หลังจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกเลิกมาตรการ Covid-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุดรธานี ยังคงการ์ดไม่ตกกับวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งยังคงร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวในมาตรการป้องกัน Covid-19 และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจรวมถึงอยากเดินทางกลับมาเยี่ยมเราอีกครั้ง ให้รู้สึกปลอดภัย อบอุ่น เติมเต็มทุกบรรยากาศ ไม่ว่าจะจากธรรมชาติ ธรรมะหรือวัฒนธรรมความน่ารักของวิถีชุมชน อาหารที่อร่อย ที่พักหลากหลายรูปแบบ เพราะที่นี่คือ “นคราธานีเที่ยวได้ทั้งปี” #นคราธานีINLOVE

Related posts