ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธี “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๖๔

พลตำรวจโทปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ เป็นประธานในพิธีมอบโล่แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น, พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด

ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค ๕ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related posts