พระแม่มาตา จัดงานยิ่งใหญ่ในรอบปี ”งานนวราตรี“ ที่ วัดพระศรีนาคาทุรคาเทวี คลองสี่ รังสิต พร้อมโรงเจ ทานฟรี คนร่วมงานคับคั่งแม้ในยุค New normal

ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนัก แต่มหัศจรรย์มากในขณะทำพิธีแห่เจ้าแม่อุมาเทวี มีพิธีกร แนนซี่ ทรัพย์สมัย  และ วิภูษณาภรณ์ ปูรณะสุคนธ์ ภาคภาษาอังกฤษ ถ่ายทอดทั่วไทยไปทั่วโลก Fasai skyblue channel by Nancy.S และ บันเทิงสตอรี่   มีการตั้งแท่นบูชางดงาม ดอกไม้ถูกจัดแต่งแต่ละบู้ธ งดงาม ให้ผู้มาร่วมงานได้ไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เชิญองค์เทพลงมาประทับในร่าง มีพิธีลุยไฟ และเหล็กเสียบที่ปากและลิ้น อย่างน่ามหัศจรรย์มาก

เทศกาล “นวราตรี” เป็นประเพณีประจำปี ที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ซึ่งมีการถือศีลกินเจ และรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นการบูชาพระแม่ศรีอุมาเทวี (พระแม่ทุรคา) พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวดี พระพิฆเนศ พระขันธกุมาร แม้จะมีสถานการณ์โควิด-19  แต่มีผู้ร่วมงานผู้ศรัทธาที่มาร่วมพิธีบูชาเทพฮินดูตามประเพณีศักดิ์สิทธิ์ คับคั่ง

พระศรีมหาอุมาเทวี พระชายาของพระศิวะ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ทำลาย ถือได้ว่าเมื่อยามที่พระองค์เสวยร่างเป็นเจ้าแม่อุมา จะเป็นเจ้าแห่งความเมตตากรุณาและงามสง่า ดังนั้น ผู้มีจิตศรัทธาจึงนิยมไปกราบไหว้บูชาและขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรักและเรื่องการขอบุตร

พระแม่อุมาเทวี ทรงเป็นมารดาแห่งพระพิฆเนศ และเป็นชายาแห่งพระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายโลก 1 ใน 3 แห่ง พระแม่อุมาจึงนับว่าเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ ซึ่งหมายถึงพระแม่ทั้งสาม ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี ด้วย

คำว่า นวราตรี มาจาก “นว” (เก้า) กับ “ราตรี” (กลางคืน) แปลว่า “เก้าคืน” ซึ่งหมายถึง การจัดงานบูชาพระแม่ศรีอุมาเทวี ทั้งเก้าปาง ในเวลาเก้าคืนติดต่อกัน เป็นช่วงเวลาของการรักษาศีลทำกายใจให้บริสุทธิ์ ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ สวดมนต์และปฏิบัติธรรม ในการปฏิบัติบูชานี้ ชาวฮินดูมีความเชื่อกันว่าการบูชาพระแม่ทุรคา ปางหนึ่งของพระแม่ศรีอุมาเทวี อย่างสม่ำเสมอ พระองค์จะประทานพรด้านความกล้าหาญ ชนะศัตรูรอบทิศ รวมถึงดลบันดาลให้มีบริวารมาก มีความยุติธรรม ตลอดจนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่แห่งการนับถือเพศหญิงเป็นใหญ่ ถือเป็นวันบูชาพระอุมาเทวี ในปางทุรคา ผู้ซึ่งได้รับชัยชนะจากการปราบอสูรนาม “มหิษาสูร”  ในวันสุดท้ายของเทศกาลนวราตรี คือวันที่ 15 ตุลาคม 2564

พระแม่มาตา องค์ประธานจัดงาน ได้ทำพิธีสรงน้ำ อภิเษก ถวายน้ำนมและผลไม้ช่วงเย็นมีพิธีกรรมแห่แหน จะมีพิธีที่เรียกว่า ทุบมะพร้าว สานุศิษย์จะปามะพร้าวลงบนพื้น โดยเชื่อว่า มะพร้าวเปรียบเสมือนผลไม้แห่งพระเจ้า ที่ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ และสะอาด ชาวฮินดูเชื่อว่า การทุบมะพร้าวเบื้องหน้าพระพักตร์ของเทวรูปที่นับถือ เพื่อแสดงถึงการทำลายหรือละทิ้งอัตตาของตนเอง พร้อมทั้งน้อมกายถวายตนแด่พระผู้เป็นเจ้า  คนมาร่วมงานคับคั่ง

โปรดติดตาม ในรายการ บันเทิงสตอรี่ ศุกร์หน้า และ fasai skyblue channel by Nancy .s

ขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการ

NK .EXPRESS เทรเวิล

Fasai skyblue channel

Asia update new

บันเทิงสตอรี่

Nancyproduction

VEGA BAlm

Pro MIX

Graceproduct

Related posts