ขั้นตอนสำหรับผู้มีความประสงค์ขอรับบริจาคยา KERRA

🚩ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส หรือขาดกำลังซื้อให้ได้เข้าถึงยาเคอร่า เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไข้ ตามสรรพคุณยาที่ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา โดยจะทำการแจกยาฟรีให้กับประชาชน จำนวน 100,000 กล่อง นั้น

ทางบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนสำหรับผู้มีความประสงค์ขอรับบริจาคยาในประกาศฉบับนี้แล้วค่ะ

กรุณาศึกษาข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการขอรับยาแล้วเริ่มขั้นตอนการขอรับยา โดยแอดไลน์ @herbline3ได้เลยค่ะ

Related posts