สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม อายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี และร่วมพิธีเชิญสุพรรณบัฏ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ขอน้อมนำมหาบุญ มหากุศลมาฝากในเช้าวันนี้  (วันพระ)

คณะศิษยานุศิษย์จากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ต่างร่วมกันหลั่งไหล เข้าถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี และร่วมพิธีเชิญสุพรรณบัฏ เพื่อประกอบพิธีสมโภชสุพรรณบัฏ

ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖)

– กรรมการมหาเถรสมาคม

– ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘

– ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

กราบอนุโมทนาสาธุการในมหาบุญ มหากุศลเนื่องในวันมหามงคลในครั้งนี้ร่วมกันครับ

Related posts