สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครการอบรมผู้ตัดสิน 2 ระดับ โดยด่วนหมดเขตสิ้นเดือนเม.ย.นี้

สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครการอบรมผู้ตัดสิน 2 ระดับ

โดยด่วนหมดเขตสิ้นเดือนเม.ย.นี้

 

นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เผยว่า สมาคมฯเปิดรับสมัครอบรมผู้ฝีกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับกลาง และระดับสูง ที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ วันที่ 14- 17 พ.ค.และวันที่ 27-30 พ.ค.นี้  เป้าหมายให้ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น มีความสามารถเพิ่มขึ้น และพัฒนาจากระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ

ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์กกท.(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้ กกท.เป็นองค์กรหลัก การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และอาชีพ โดยจะต้องดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของชาติ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบ และครบวงจรระดับชาติ และนานาชาติให้มีมาตรฐาน

รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (HUB) การพัฒนาบุคลากรในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อการก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0”

สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนมี 2 ระดับ คือ ระดับกลาง วันที่ 14 -17 พ.ค. และระดับสูง วันที่ 27 -30 พ.ค.ที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ คลอง13 ผู้ที่สนใจสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 เม.ย.นี้    และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือ โทร 02-3692215

 

10264     10265

Related posts