เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Viral clip ในหัวข้อ “More Fun@ตะวันออก” ภายใต้แนวคิด “สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า…ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร”

 

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Viral clip ในหัวข้อ “More Fun@ตะวันออก”  ภายใต้แนวคิด  “สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า…ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก ขอเชิญ นักเดินทาง ส่งผลงาน Viral clip หัวข้อ “More Fun@ตะวันออก  ภายใต้แนวคิด ” สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า…ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร” ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก

 

2032019_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%91_0003 2032019_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%91_0035 2032019_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%90_0033

2032019_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%91_0014 2032019_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%91_0013

 

ประเภทการประกวดคลิป ( มูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท )

–   รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม   จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐  บาท

–   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๑  จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐  บาท

–   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท

ประเภทไวรัล คลิป ( VIRAL CLIP ) ยอดนิยมสูงสุด ( POPULAR VOTE )

–   รางวัลคลิปยอดนิยม จังหวัดละ  ๑ รางวัล

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท

ประเภทผู้เข้ารอบ และผู้ชนะเลิศ รวม ๑๐ เรื่อง/จังหวัด  ( รอบสุดท้าย )

– รางวัลใบประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก พร้อมของรางวัลพิเศษ

54424783_303502686989903_8343087046084001792_n

หลักเกณฑ์การประกวด

 

การตัดสินคัดเลือกผู้เข้ารอบจังหวัดละ ๑๐ รางวัล

ใช้เกณฑ์การตัดสินและให้คะแนนผลงานการประกวดไวรัล คลิป ตามที่ผู้จัดฯ กำหนด

จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คำตัดสินจากคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด

***เปิดโอกาสให้บุคคล ประชาชนทั่วไปร่วมให้คะแนนการตัดสิน รางวัล POPULAR VOTE

ผ่านทางระบบออนไลน์ จากผู้ที่ได้รับการตัดสินเข้ารอบ ๑๐ รางวัล ( ในแต่ละจังหวัด )

สามารถร่วมให้คะแนนโหวตได้ทางแฟนเพจ เที่ยวตะวันออก ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก

***กำหนดการให้คะแนนจากยอด LIKE และ ยอด SHARE

54521391_523726354820698_6658221923333308416_n 54798786_402651513644490_2205602870571565056_n

ประกาศผลรางวัล

วันที่   ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลประกวดคลิป ) ของทั้งสองจังหวัด

วันที่   ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลยอดนิยม POPULAR VOTE) ของทั้งสองจังหวัด

มอบรางวัล วันที่   ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท. ) สำนักงานใหญ่

***ผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกรางวัล จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง

ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่ หรือส่งตัวแทนรับรางวัล

โดยมีเอกสารประกอบการรับรางวัล ดังนี้ บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของ

ตัวแทนที่มารับรางวัล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อและรายละเอียด

พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อย (ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามระเบียบที่กำหนด)

2032019_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%91_0028

2032019_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%91_0027 2032019_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%91_0025

เผยแพร่ออนไลน์

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และผู้ดำเนินการจัดประกวดฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. ๐๙๕-๙๕๐-๑๕๕๙ , ๐๘๕-๕๕๓-๙๘๗๒, ๐๙๗-๙๒๑-๒๙๒๙

 

 

Related posts