ททท. ครบรอบสถาปนา 59 ปีแห่งความตั้งใจ เพื่อให้เมืองไทยอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวทุกคน พร้อมเพิ่มเจตจนงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

dsc00121

ททท. ครบรอบสถาปนา 59 ปีแห่งความตั้งใจ เพื่อให้เมืองไทยอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวทุกคน พร้อมเพิ่มเจตจนงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. คณะกรรมการ ททท. แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ผู้บริหารทุกระดับและพนักงาน ททท. ร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนา ททท. ครบรอบ 59 ปี ณ อาคาร ททท. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

 

 

dsc00082 dsc00089 dsc00091 dsc00092

                นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า ททท. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในหารส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศแต่แรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และยิ่งเพิ่มบทบาทมากยิ่งขึ้นเมื่อรัฐบาลกำหนดให้การท่องเที่ยวคือหนึ่งในเสาหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและเจริญเติบโต ทั้งนี้ ททท. ได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรไว้ว่า “ททท. เป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน” ด้วยการทำการตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยนำเนอคุณค่าของการท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยแคมเปญ Amazing ไทยเท่ สำหรับตลาดในประเทศ และแคมเปญ Amazing Thailand ‘Open to the New Shades’ สำหรับตลาดต่างประเทศ อีกทั้งทำให้การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นเพื่อลดความเลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืน และได้ตั้งเป้าหมายที่สำคัญเพื่อเสริมการท่องเที่ยวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นปีที่ยังคงความมุ่งมันตั้งใจให้การท่องเที่ยวำทยยั่งยืนอย่างแท้จริง

dsc00094 dsc00093 dsc00117 dsc00119

                ทั้งนี้ ในช่วงเช้ามีการประกอบพิธีสักการะพระพุทธชัยวัฒน์ ประทานพร ททท. พิธีบวงสรวงงเจ้าแม่จามเทวี พิธีสักการะรูปเหมือน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนในช่วงบ่ายมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และมอบประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ ททท. ยังได้เชิญชวนให้หน่วยงานพันธมิตรร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียรอีกด้วย

dsc00106 dsc00096 dsc00102 dsc00105 dsc00116

Related posts