งานเทศกาลแสงไฟและสื่อผสม ชมแสดง​ Light &​ Sound ย้อนรอยเล่า​ขาน ตำนานราชบุรี เรืองรุจี ​เกริกก้องปฐพี

งานเทศกาลแสงไฟและสื่อผสม ชมแสดง​ Light &​ Sound ย้อนรอยเล่า​ขาน ตำนานราชบุรี เรืองรุจี​ เกริกก้องปฐพี

จังหวัดราชบุรี​ ร่วมกับหน่วยงานราชการ จังหวัดราชบุรี จัดงาน​เทศกาลแห่งแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี​ ระหว่างวันที่​ 15-20 มกราคม​ 2562​ ณ​ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา​ อำเภอเมือง​ จังหวัดราชบุรี​ ถือเป็นงานประจำปีของจังหวัด

รายละเอียดของการจัดงาน​ มีดังนี้

วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ บริเวณจวนผู้ว่า (หลังเก่า) เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร
(พิธีทำบุญตักบาตร จัดขึ้นเพื่อ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีทุกท่านที่ได้ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะหลวงนิคมคณารักษ์ (พ.ศ. 2487–2488) ซึ่งเสียชีวิตในวันที่ 15 มกราคม 2488 ระหว่างการออกไปบัญชาการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยจากการทิ้งระเบิดระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งระหว่างการปฏิบัติงานท่านได้ประสบอุบัติเหตุจากระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินแต่ยังไม่ระเบิดทันที ได้เกิดระเบิดขึ้น ส่งผลทำให้ท่านเสียชีวิต)

เวลา10.00 น. พิธีบวงสรวง
(#พิธีบวงสรวง จัดขึ้นเพื่ออัญเชิญพระพรหม เทวาอารักษ์ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยสาวกทุกๆ พระองค์ เทพเจ้าพระพรหมเทวดาที่ดูแลคุ้มครองป้องกันทั้ง ๓ โลก เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วง และเพื่อให้ช่วยปกปักรักษาเมืองราชบุรีให้สงบสุขร่มเย็นตลอดไป)

1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%87-4

วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เวลา 19.30 น. การแสดงรอบซ้อมใหญ่

วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เวลา 19.30 น พิธีเปิดงาน ร่วมชมการแสดง รอบ VIP และสื่อมวลชน

วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เวลา 19.30 น ร่วมชมการแสดงไลท์แอนด์​ซาวนด์​ จินตภาพ ประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสม อิงประวัติศาสตร์​ “ย้อนรอยเล่าขาน​ ตำนานเมืองราชบุรี​ เรืองรุจี​ เกริกก้องปฐพี”

วันที่ 20 มกราคม 2562 ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เวลา 19.30 น ร่วมชมการแสดงไลท์แอนด์​ซาวนด์​ จินตภาพ ประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสม อิงประวัติศาสตร์​ “ย้อนรอยเล่าขาน​ ตำนานเมืองราชบุรี​ เรืองรุจี​ เกริกก้องปฐพี”

ชมการประดับไฟแสงสีโชว์การแสดงน้ำพุดนตรี​ ช๊อป ชิม​ ​อาหารอร่อย​ สินค้าโอท็อป​ ชมงานศิลป์และนิทรรศการ​ศิลปวัฒนธรรม​ร่วมสมัย

ไฮไลท์ของงาน อยู่ใน ระหว่าง วันที่​ 18-20 มกราคม 2562 ตั้งแต่​เวลา​19.30 น. ท่านจะได้พบกับการแสดง​ ไลท์แอนด์​ซาวนด์​ จินตภาพ ประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสม อิงประวัติศาสตร์​ “ย้อนรอยเล่าขาน​ ตำนานเมืองราชบุรี​ เรืองรุจี​ เกริกก้องปฐพี” ณ​ เวทีกลางน้ำ​ เพื่อความตื่นตาตื่นใจ​ ด้วยเทคนิคการจำลองเหตุการณ์​สำคัญ​ในการระเบิด​ การแสดง​พลุประกอบเสียงเพลง​พร้อมเอฟเฟค​ที่หาชมได้ยาก​ รวมถึงการประดับไฟตกแต่งทั่วบริเวณงานอย่างสวยงาม​ ทางจังหวัด​ราชบุรี​ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชม สัมผัสกับมนต์​เสน่ห์​ของราชบุรี ตั้งแต่อดีด ถึงปัจจุบัน ​ในงานนี้ให้ได้​

ความเป็นมาของการจัดงาน
จังหวัดราชบุรีมีความจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นและมีความแตกต่าง เพื่อสร้างความดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และสร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเวลาเย็นถึงกลางคืน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมต้องพักค้างแรมภายในจังหวัดราชบุรี ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้จากธุรกิจบริการท่องเที่ยวอื่นๆ ตามมา เช่น ธุรกิจบริการที่พัก ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการนำท่องเที่ยว ธุรกิจบริการของฝากและของที่ระลึก เป็นต้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีจึง ได้กำหนดจัดโครงการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง และสื่อประสมจังหวัดราชบุรีขึ้น โดยจัดกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง และสื่อประสม (Light and Sound) เรื่อง “ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี” ซึ่งเป็นเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของจังหวัดราชบุรี ตามกระแสการเก็บกู้ระเบิดในแม่น้ำแม่กลองบริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้กิจกรรม Light and Sound จัดเป็นกิจกรรมใหม่ของจังหวัดราชบุรี เนื่องจากเป็นการจัดงานในรูปแบบนี้ครั้งแรก ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวและพักค้างจังหวัดราชบุรีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชุมชนและจังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น

(2) เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี ขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น

(3) เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังประชาชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยว​และกีฬาจังหวัดราชบุรี​ เบอร์โทร​ติดต่อ​ 032-322028

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%87-4

Related posts