จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแถลงข่าวผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ อ.ท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแถลงข่าวผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ อ.ท่าศาลา

 

วันนี้(14 ก.ย.61) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการจัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกันยายน 2561 ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้น ที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชนในพื้นที่ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งให้สื่อมวลชนได้นำข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในมิติต่าง ๆ ไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้รับทราบอย่างขว้างขวาง มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

473340     473341

 

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดโอกาสให้ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบปะกับสื่อมวลชนถึงบทบาทหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรม รวมทั้งการให้นายทักษิณ หมินหมัน ประธานกลุ่มบ้านแหลมโฮมสเตย์ ได้กล่าวถึงความสำเร็จของชุมชนในการพัฒนาบ้านแหลมโฮมสเตย์จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับบ้านแหลมโฮมสเตย์ มีจุดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์สัตว์น้ำทะเล) กิจกรรมสปาโคลนทะเล ที่ให้นักท่องเที่ยวลงไปสัมผัสโคลนในท้องทะเล เพราะโคลนมีคุณสมบัติขจัดสิ่งสกปรก ลดความมัน ทั้งยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง กิจกรรมล่องเรือในอ่าวทองคำ และผลิตภัณฑ์จากโคลนทะเล มีอาหารทะเลสด ๆ จากชาวประมงพื้นบ้านทุกวัน ไว้บริการนักท่องเที่ยว

 

473345

473346     473347

 

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวชื่นชมผู้นำของชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งช่วยกันสร้างข่าวดี ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตและได้เรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ยังได้นำสิ่งที่เรามีอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านมาขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งขอให้รักษาวิถีชีวิต รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไว้ขายนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวด้วย..///////

 

473348     473349

473343     473344

449563

Related posts