จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานอาณาจักรทวารวดี “ดินแดนมหัศจรรย์:สวรรค์นักเดินทาง” DVARAVATI ADVENTURE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย

52538

จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานอาณาจักรทวารวดี “ดินแดนมหัศจรรย์:สวรรค์นักเดินทาง”

DVARAVATI ADVENTURE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย

วันนี้ 16 กันยายน 2561 จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานอาณาจักรทวารวดี “ดินแดนมหัศจรรย์:สวรรค์นักเดินทาง” DVARAVATI ADVENTURE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเรื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอหนองปรือเป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  การจัดกิจกรรมในวันนี้มีการแข่งขัน 3 ประเภท คือ ฟันรัน 5 กม. วิ่งเทรล (วิ่งในเส้นทางธรรมชาติ)ระยะทาง 10.5 กม. และ 21 กม. การปั่นจักรยานแรลลี่ ระยะทาง 78 กม. พร้อมร่วมทำ CSR ปลูกป่า ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ลดการใช้พลาสติก และโฟม

52528     52531

52523     52524

52526

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แห่ง วิถีไทยให้ผู้ที่มีหัวใจรักการออกกำลังกายกลางแจ้ง ด้วยการนำเสนอสถานที่ ท่องเที่ยวใหม่ๆ สถานที่ออกกำลังกายสนามใหม่ล่าสุดที่จะพาทุกท่านไปสู่ ดินแดนในตำนานแห่งอาณาจักรทวารวดี สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกซ่อนอยู่ ท่ามกลางธรรมชาติของจังหวัดกลุ่มทวารวดี ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรีและนครปฐม ที่รอการค้นพบและมาเยือน

52537     52536

52520     52519

โดยครั้ง นี้ได้ใช้พื้นที่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี ซึ่งมีภูมิประเทศที่เหมาะสมของการกำหนดเส้นทางแข่งขันวิ่งใน เส้นทางธรรมชาติและปั่นจักรยานในเส้นทางที่เชื่อมต่อจังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้ง ยังเป็นพื้นที่ใกล้กับถ้ำธารลอด ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ และโครงการพระราชดำริห้วยองคต อ.หนองปรือ แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ วัดทิพย์สุคนธาราม และวัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา รวมทั้งไหว้พระนิลประทานพร ชมสวนสัตว์ซาฟารี ในอำเภอบ่อพลอย และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย

52522     52521

52552     52539

52541     52540

52641     52532

52533

52553     52534

52535

52652     52653

52654

Related posts