วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล ตำบลภูเงิน จ.ศรีสะเกษ

kks20

วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล ตำบลภูเงิน จ.ศรีสะเกษ

 

ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ชื่อว่าดินแดนภูเขาไฟ ในอดีตนับล้านปี ผืนดินแห่งนี้จะออกสีแดงเหมือนลาวาภูเขาไฟเมื่อยามสงบ ส่งผลให้ผืนแผ่นดินของอำเภอกันทรลักษ์และอำเภอขุนหาญ กลายเป็นแหล่งผลิตผลไม้ชั้นเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฝรั่ง ส้มโอ กล้วยหอมทองฯลฯ ซึ่งชาวเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษได้รวบรวมกลุ่มกันสร้างเกษตรอินทรีย์ตามรอยศาสตร์พระราชา ในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อ เพื่อสร้างมหานครอินทรีย์ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางสามารถสร้างเป็นครัวโลกได้ จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

 

kks17      kks15

kks16     kks8

วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล ตำบลภูเงิน ก่อตั้งเมื่อปี 2555 – 2556  โดยหัวเรือใหญ่อย่าง คุณศุภลักษณ์ สาลีเกิด เป็นเลขากลุ่มฯ  คุณไพบูลย์ สายตา เป็นรองประธาน สมาชิกทั้งหมดมี 72 คนสลับสับเปลี่ยนกันบริหารสามารถสร้างมาตรฐานการผลิตผลไม้ให้สู่ระดับ GAP ซึ่งกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรองผลไม้ทุกชนิดจากพื้นที่ตำบลภูเงินเป็นผลไม้เกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ จนสภาการเกษตรแห่งชาติ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลภูเงิน เมื่อปี 2560 รับรองคุณภาพว่าผลไม้ทุกชนิดไม่มีสารเคมีเพราะทำจากเกษตรอินทรีย์ตามรอยศาสตร์พระราชา สวนทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฝรั่ง กล้วยหอมทอง ส้มโอ มีมาตรฐานส่งไปต่างประเทศ

 

kks11     kks12

kks19     kks13

กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล ตำบลภูเงิน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้รับการสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมร่วมสร้างสรรค์กับกลุ่ม ด้วยการจัดการแข่งขันปั่นจักรยานสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ช้อป ชิม แชะ เที่ยวทุกสวนชวนกันกินผลไม้ปลอดสารพิษในสวน คนละ300 บาท สามารถกินได้อย่างเต็มอิ่มในแต่ละฐานของการท่องเที่ยว ทุกจุดที่เข้าไปชมกินผลไม้ในสวนล้วนมีตำนานเล่าขานให้ฟังครั้งบุกเบิกสวนเป็นมาอย่างไรถึง 9 ฐาน

 

kks9     kks18

ฐานที่ 1 สวนทุเรียนพ่อบัวเรียน ฐานที่ 2 สวนเงาะสุนันทา ฐานที่ 3 สาธิตปลูกพืชเสริมในพื้นที่สวนผลไม้ ฐานที่ 4 สวนนวัตกรรมใหม่การปลูกผลไม้ในพื้นที่ดินภูเขาไฟ ฐานที่ 5 สวนมังคุดลองกองพ่อโกมล ฐานที่ 6 สถานีทดลองปลูกพืชพอเพียง ฐานที่ 7 สวนทุเรียนพ่อประเสริฐ ฐานที่ 8 สวนเกษตรพอเพียง ผลไม้อินทรีย์ส้มโอ ฐานที่ 9 สวนทุเรียน โคเนื้อไกรรักษ์ เจ้าของตำนานก่อเกิดทุเรียนเทวดาที่โด่งดังกับทุเรียนภูเขาไฟ

 

kks14     kks10

การเดินทางมายังวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล ตำบลภูเงิน หาไม่ยาก พื้นที่แห่งนี้มีสวนผลไม้หลากหลายชนิด ในแต่ฤดูกาลของผลไม้ชนิดใดออก ทางกลุ่มได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่แล้ว แวะมาเที่ยวศรีสะเกษในช่วงมิถุนายนนี้มีโอกาสได้กินทุเรียนภูเขาไฟ รสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร แหล่งผลิตใหญ่ของทุเรียนภูเขาไฟคือกันทรลักษณ์และขุนหาญกับแนวทางของศาสตร์พระราชา จะเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้ตามรอยพ่อกับเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ จะได้พบกับความร่มรื่นในหมู่แมกไม้ตามรายทางทั้งสวนผลไม้ สวนไผ่ สวนยางที่ทอดยาวครอบคลุมพื้นที่ในตำบลภูเงิน สวยงามเย็นตา อากาศไม่ร้อนกับกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงเกษตร แล้วจะไม่ลืมภูเงินดินแดนภูเขาไฟแห่งนี้

 

kks3     kks7

kks1     kks2

kks5     kks6

kks4

Related posts