ZPOT สถาปนาครบรอบ 70 ปี มุ่งมั่นงาน วิจัย แหล่งให้การเรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ สู่สากล 

               …

Read More

ZPOT และ AIS ส่งมอบความอบอุ่นให้กับน้องๆ เด็กนักเรียน ณ บ้านแม่แจ๋ม จังหวัดลำปาง

             2 กุมภาพันธ์ 2567…

Read More

วันพ่อ 5 ธันวานี้ เด็กๆ เข้าสวนสัตว์ฟรีทั่วประเทศ!

               องค์ก…

Read More

ZPOT จัดให้ !!! ส่งลิงสาวแห่งแดนอีสานสวนสัตว์โคราช ให้ชิมแปนซีชื่อดังแดนใต้แห่งสวนสัตว์สงขลา

               องค์ก…

Read More

ZPOT นำสื่อฯ เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1

               องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมช…

Read More

NBU – ZPOT ลงนาม MOU ร่วมกันเผยแพร่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชุมชน และสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ZPOT) โดย …

Read More