“ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3” อพท. ขานรับนโยบาย Soft Power พร้อมปักหมุดดันแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่พิเศษผ่านมาตรฐานสู่เวทีโลก

อพท. จัดงาน “DASTA FORUM 2024 ในวาระพิเศษครบรอบ 20 ปี อพท.” ร่วมเดินทางเพื่อพัฒนาการท่องเท…

Read More