สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยนายคณิต วัลยะเพ็ชร์ นายกส…

Read More

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดซุ้มและแบ็คดร็อปให้บัณฑิตใหม่ถ่ายรูปเก็บภาพความทรงจำดี ๆ พร้อมบริการน้ำดื่มฟรีที่อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 48 ประจำปีการศึ…

Read More

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่ จัดซุ้มเก๋ ๆ ให้ถ่ายรูปเก็บภาพความทรงจำดี ๆ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 47 ในวันที่ 22-24 ก.พ.2566 &…

Read More

สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี…

Read More

พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี นายกสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับ “ประกาศนียบัตรศิษย์เก่าดีเด่น” จาก ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ …. ผลงานบอกถึงคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัล “ศิษย์เ…

Read More

โครงการประชาสัมพันธ์และสานสัมพันธ์ โดย พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี นายกสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหงและคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้เปิดบริการทางการศึกษารูปแบบ “ ตลาดวิชา “ มาตั้งแต่ปี 2514 ผ่านมาแล้…

Read More