สทป. ยิงทดสอบภาคพลวัตจรวดนำวิถี

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ดำเนินการยิงทดสอบภาคพลวัตจรวดนำวิถี ขนาด 114 มม. โดยมี…

Read More