รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส พร้อมคณะ ได้รับเกียรติร่วมพิธีสำคัญของกองทัพอากาศ

               เมื่อ…

Read More

รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส นำคณะฯ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ

               …

Read More

รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส เข้าร่วมในพิธีอันทรงเกียรติ ประสาทปริญญาบัตรวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จ.ตาก

               …

Read More

 รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมัชญา พลชัย.. ร่วมสัมมนาให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

               …

Read More

“รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส”ผู้อำนวยการจัดงาน“ปูชนียบุคคล”ครั้งที่ 3.. ได้รับความกรุณาจาก ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล ประธานมอบรางวัล

               เมื่อ…

Read More

“นายหมวดตรี ดร.สันติ พิมพ์ใจใส”จัดพิธีมอบรางวัลปูชนียบุคคล ครั้งที่ 3.. ได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล ประธานมอบรางวัล

               สมาคม…

Read More