รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส พร้อมคณะ ได้รับเกียรติร่วมพิธีสำคัญของกองทัพอากาศ

               เมื่อ…

Read More

 รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมัชญา พลชัย.. ร่วมสัมมนาให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

               …

Read More