คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง ร่วมมือกับ วช. JSPS – JAAT และ บพข. จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

               โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศา…

Read More

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ปาฐกถาพิเศษ ฉลอง 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง พร้อมจัดเสวนาวิชาการ BCG Model และการประกวดโครงงานระดับมัธยม-อาชีวะ ชิงทุนการศึกษากว่า 3 หมื่นบาท

               เนื่อ…

Read More