ฝึกทักษะการนวดไทย  ร่วมสร้างมรดกไทย มรดกโลก เป็น Soft Power ที่โด่งดังไปทั่วโลก

นวดไทย ของ คนไทย ไปทั่วโลก เป็นวิชาชีพแพทย์แผนไทยแต่โบราณ เป็นการบำบัดผ่อนคลายเส้นต่าง ๆ ตามร่างกายมนุษย์ ได้จริง ซึ่งขณะนี้เป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก

กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการนวดไทย ได้รับฝึกทักษะการนวดไทย  สร้างมรดกไทย มรดกโลก สู่ Soft Power ตามนโยบายของรัฐบาล

มาดูความยิ่งใหญ่วิชาชีพนวดแผนไทยของคนไทยในงานพิธีเปิดการแข่งขันนวดไทย ชิงแชมป์ในประเทศญี่ปุ่น สมาพันธ์โลกนวดไทยและสปา พร้อมได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง โตเกียว นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มาร่วมกล่าวพิธีเปิดงาน และเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะกรรมการทำงานและผู้เข้าร่วมแข่งขันพร้อมด้วยอาจารย์ ชุติมา แฮล์ก President and Founder of World Association of Nuad Thai & Spa

Related posts