กนอ. ผนึก สตช. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งจราจร-ยาเสพติด-ชีวิตและทรัพย์สิน-ไซเบอร์ ในพื้นที่นิคมฯ ทั่วประเทศ

               การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดย รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) โดย พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ลุยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

               ทั้งปัญหาจราจร ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการอยู่ร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

Related posts