เปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คาสิโอ ครั้งที่ 4  “CASIO Math Competition 2023” 1 ก.ย.นี้

               คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง เตรียมจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คาสิโอ ครั้งที่ 4  “CASIO Math Competition 2023” วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม A-B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

              ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คาสิโอ ประจำปี 2566 บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คาสิโอ ครั้งที่ 4 “CASIO Math competition 2023” ชิงโล่รางวัลและทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมตอนปลาย ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม A-B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

            ตลอดการแข่งขันที่ผ่านมา เป็นที่ยอมรับตรงกันว่า มีนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก สร้างโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้แสดงศักยภาพทางคณิตศาสตร์ควบคู่กับการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคี ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนให้มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ไปต่อยอดในระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียนอีกด้วย

                  ทางบริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จึงมุ่งมั่นที่ได้จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คาสิโอ ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ควบคู่กับการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งส่งเสริมและกระตุ้นครู ให้ทราบถึงประโยชน์และใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเข้าใจวิธีคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               ในปีนี้ ทางคาสิโอได้จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คาสิโอ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาเป็นที่ปรึกษาในการแข่งขันอีกด้วย ซึ่งการแข่งขันได้เปิดรับผู้เข้าแข่งขันประกอบไปด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรกจะเป็นการตอบคำถามแบบตัวเลือก และรอบสุดท้ายจะเป็นการตอบคำถามแบบเติมคำ ซึ่งจะรับสมัครเฉพาะทางออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15:00 น.

คุณสมบัติและรูปแบบผู้เข้าแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   

              – นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ทีมละ 2 คน ต่อโรงเรียน  (จำกัดโรงเรียนละ 1 ทีม)

              – นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ทีมละ 2 คน ต่อโรงเรียน  (จำกัดโรงเรียนละ 1 ทีม)

รูปแบบการสมัครของผู้เข้าแข่งขัน

              – โรงเรียนเป็นผู้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน

              – นักเรียนสมัครด้วยตนเอง (ต้องเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่มีตัวแทนของโรงเรียน)

ช่องทางการลงทะเบียน

               เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:00 น. ทางโรงเรียนสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/UZwDM7PV5jHxiVxo9 หรือสแกน QR Code  รับสมัครจำนวนจำกัด โดยมีจำนวนทีมสูงสุด 130 ทีม (รวมทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย)

           หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line official: @casioeduth

หมายเหตุ:

              – ทีมที่สามารถเข้าแข่งขันได้จะเป็นทีมที่สมัครตั้งแต่ลำดับที่ 1-130 แรก

              – ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันผ่านอีเมลของครูที่ปรึกษาในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566

              – ทางบริษัทฯต้องขอสงวนสิทธิ์ให้คุณครูที่ปรึกษาเข้าร่วมงานไม่เกิน 2 ท่าน ต่อโรงเรียน

Related posts