ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 12

2 กรกฎาคม 2566 ที่โรงแรมอมารี (ห้องดอนเมืองบอลรูม) ดอนเมืองแอร์พอร์ต ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ได้มีการจัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 12 ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ประธานอำนวยการโครงการฯ

         

ภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมงานเพื่อเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก การประกาศผลรางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้มี พลโทชุมพร อินทร์ทองน้อย ได้รับประทานรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีแผ่นดิน” และ ร้อยตำรวจตรี บัญชัย อุดสร้อย รองสารวัตรสืบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ได้รับรางวัล “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แห่งชาติ” ประจำปี พุทธศักราช 2566

        

 

สำหรับงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 12 จัดโดย โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน” และ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

Related posts