อีกหนึ่งกลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภาพ Fanclub เมืองไทย 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมต้อนรับคณะ ขบวนคาราวาน Porsche Vietnam Club และ Porsche Thailand Club ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมในระหว่างที่คณะมาพักในกรุงเทพฯ ด้วยการขับรถยนต์ท่องเที่ยว รอบเกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน 25 – 30 คัน โดยมีจุดปล่อยขบวนรถคาราวาน บริเวณด้านหน้าโรงแรมสยามเคมปีนสกี้ ในวันอังคารที่ 2 ฤษภาคม พ.ศ.2566 และร่วมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเพื่อจุดประสงค์ในการกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวคาราวานรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนให้กว้างขวางมากขึ้น การขับรถแบบ Bangkok road show เน้นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร และยังเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างเยี่ยมยอดให้แก่วงการธุรกิจท่องเที่ยว ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญแก่วงการธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะเผยแพร่และดึงดูดนักท่องเที่ยวที่รักในการผจญภัยรูปแบบคาราวานรถยนต์เข้ามาในประเทศมากขึ้นในอนาคต

Related posts