ทีมอาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( H.T.CANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง คว้าแชมป์ประเทศไทยการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023

       สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023 อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 โดยในปีนี้ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2566 มุ่งหวังร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน เกิดการมุ่งมั่นในการประดิษฐ์ คิดค้น ผลงานวิจัย ก่อเกิดเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้แก่สังคม โดยกิจกรรม THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION นี้ มีความท้าทายที่เยาวชนทุกทีมจะต้องทำภารกิจในการออกแบบ Rocket และ Cansat ให้ทนต่อสภาพอากาศ หรือแรงขับเคลื่อนที่เพียงพอต่อการเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลก จนสามารถทำภารกิจได้สำเร็จและสมบูรณ์ที่สุด โดยในปีนี้ ทีมที่ Rocket และ Cansat สามารถทำภารกิจได้สมบูรณ์ที่สุด ได้แก่ ทีม อาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( H.T.CANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง คว้ารางวัลชนะเลิศกลับบ้านไปครอง

พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า การผนึกกำลังร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023 เข้าสู่ปีที่ 5 นี้ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ กระตุ้นความใฝ่รู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นอกเหนือจากความรู้ในตำราเรียนที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือคำนวณ แต่เป็นการได้ลอง ได้ลงมือปฏิบัติจริง และทำภารกิจให้สำเร็จ และขอฝากถึงเยาวชนอีกว่า ประสบการณ์จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทุกคน

        โดยมีรางวัลอีก 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลประเภท CANSAT และรางวัลประเภท Rocket มีดังนี้

        โดยผลรางวัลประเภท CANSAT ได้แก่

        รางวัล Mission Award ได้แก่ ทีม Be Right Back จากโรงเรียนวิทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

        รางวัล Best Failure Award ได้แก่ ทีม จะรวย (JARUAY) จากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (KOSEN KMUTT) กรุงเทพมหานคร

        รางวัล Best CANSAT Award ได้แก่ ทีม อาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( H.T.CANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง

        ผลรางวัลประเภท Rocket ได้แก่

        รางวัล Rocket Mission Award ได้แก่ ทีม V Atmosphere จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

        รางวัล Deployment Award ได้แก่ ทีม PeemPenDaiKaePuen จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

        รางวัล Aerodynamics design Award ได้แก่ ทีม Stellar Strikers จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

        รางวัล Best Rocket Award ได้แก่ ทีม อาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( H.T.CANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง

         นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษประเภท CANSAT Special Award จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ทีม CARROT จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ทีม Absolute Aces จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี และทีม CAELUS SAT, ทีม LA CABRA, ทีม Hoshi จากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานครฯ และประเภท Rocket Special Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Martian Wings จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง และทีม GraviX จากโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) จังหวัดนนทบุรี

         

ถือเป็นความสำเร็จของ สทป. และ อพวช. ที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์และโอกาสทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศที่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน ซึ่งจะเป็นบันไดให้กับทีมเยาวชนได้พัฒนาตนเองต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับประเทศต่อไปในอนาคต และกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งได้แก่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด และบริษัท เดลว์ แอโรสเปซ จำกัด

Related posts