วี อีโค ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ สำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดตัวแคมเปญ ใบไม้ในป่า “ไม่เผาเราซื้อ” ชวนร่วม ลดไฟป่า ลด PM 2.5 ลดสภาวะโลกร้อนและรับ WE ECO Token เหรียญรักษ์โลกเหรียญแรกของไทย

บริษัท วี อีโค จำกัด เล็งเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ร่วมมือกับจังหหวัดแม่ฮ่องสอน และ สำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สานต่อ “นโยบาย ชิงเก็บ ลดเผา” เป็น ใบไม้ในป่า “ไม่เผาเราซื้อ” ยกระดับการรับซื้อใบไม้จากชาวบ้านแล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น พร้อมเพิ่มโอกาสรับซื้อใบไม้จากหมู่บ้านที่ดูแลใบไม้ในพื้นที่ที่ไม่ถูกเผาไหม้ โดยนำร่อง 14 หมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่รวมกว่า 6 แสนไร่ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “ไม่เผาเราซื้อ” ชวนนักลงทุนซื้อรูปภาพ NFT ใน opensea โดย owned by eco shop ให้ผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมเป็นฮีโร่ลดสภาวะโลกร้อน และปกป้องไม่ให้ใบไม้ถูกเผาไหม้กว่า 20 ไร่ หรือจำนวนใบไม้ 12.5 ตัน พร้อมรับผลิตภัณฑ์ครัวเรือน น้ำยาล้างจาน น้ำยาเอนกประสงค์ จากใบไม้สูตรเข้มข้นแบรนด์ WE ECO สำหรับครัวเรือนขนาดเล็กตลอด 1 ปี และรองเท้าใยกัญชงฟรี1คู่ รวมทั้ง WE ECO Token (ECO) เหรียญรักษ์โลกเหรียญแรกของไทย 10,000 เหรียญต่อรูป พร้อมแลกเปลี่ยนและเทรดในตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้ต่อเนื่อง นับเป็นการสร้างระบบนิเวศในการลงทุน (Ecosystem) ที่ช่วยให้โลกได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

นายพีระพล มาวาตาริ ประธาน บริษัท วี อีโค จำกัด เปิดเผยว่า “สำหรับปีนี้ วี อีโค ร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการความร่วมมือลดการเผา ลดฝุ่นควัน ตลอดจนยกระดับมาตรการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เพื่อปกป้องสุขภาพประชาชน และสานต่อ “นโยบาย ชิงเผา” เป็น ใบไม้ในป่า “ไม่เผาเราซื้อ” มุ่งยกระดับการรับซื้อใบไม้จากชาวบ้าน และสามารถซื้อใบไม้ได้ทั่วประเทศ โดยรับซื้อผ่านรูปแบบใหม่ “ไม่เผาเราซื้อ” เมื่อชาวบ้านดูแลใบไม้ในพื้นที่ของหมู่บ้าน บริษัทฯ จะคำนวนจากข้อมูลรัฐที่สรุปพื้นที่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จากดาวเทียม และรับซื้อใบไม้ในพื้นที่นั้น ซึ่งเป็นการรับซื้อโดยไม่เอาใบไม้ออกจากป่า โดยนำร่อง 14 หมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับการคัดเลือก รวมพื้นที่กว่า 638,531 ไร่

และเพื่อให้การดำเนินการมีความต่อเนื่องและยั่งยืน วี อีโค จึงยกระดับช่องทางเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อป่า และสุขภาพของประชาชนในระยะยาว ด้วยการผลักดันและส่งเสริม WE ECO Token (ECO) สกุลเงินดิจิทัลสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ก่อให้เกิดมลพิษ PM 2.5 และภาวะโลกร้อน (ปรากฏการณ์เรือนกระจก) ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบไม้จากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ เพื่อดำเนินการและส่งเสริมศิลปะ NFT ออกสู่ตลาดให้มากขึ้น 

นอกจากนี้ ผู้ซื้อภาพจะได้รับผลิตภัณฑ์ครัวเรือนจากใบไม้สูตรเข้มข้นแบรนด์ WE ECO สำหรับครัวเรือน 3 –5 คน ประกอบด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำยาเอนกประสงค์ ฟรี 1 ปี รองเท้าใยกัญชงที่มีเนื้อผ้าที่แข็งแรงทนทาน 1 คู่ และ WE ECO Token (ECO) เหรียญรักษ์โลกแรกของไทย 10,000 เหรียญต่อรูป เพื่อเป็น Utility Token สำหรับชำระสินค้าและบริการของบริษัท วี อีโค และบริษัทในเครือ ทั้งยังสามารถเทรดในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนได้ใน  XT.COM Exchange ได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (Ecosystem) ที่สมดุลและสมบูรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ข้อมูลงานวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม พบว่า หากใบไม้ 12.5 ตันถูกเผาไหม้จะสามารถสร้างความร้อนสูงถึง 55,125,000 กิโลแคลอรี ขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของโลก และงานวิจัยของ Atmospherlc Chemistry and Physics พบว่า ใบไม้เมื่อถูกเผาไม้จะก่อให้เกิด PM 2.5 สูงถึง 78,250 กรัม ดังนั้น การเข้าร่วมซื้อภาพ NFT ผ่านแคมเปญ “ไม่เผาเราซื้อ” จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงใบไม้แห้งที่มีจำนวนมากในพื้นที่ป่า อันเป็นสาเหตุเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่งผลให้เกิดความร้อนบนชั้นบรรยากาศ และฝุ่นละออง PM 2.5 ที่กำลังเป็นวิกฤติทางสิ่งแวดล้อมโลก และส่งผลต่อสุขภาพของมวลมนุษยชาติในปัจจุบัน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญ “ไม่เผาเราซื้อ” สามารถเข้ามาชมรูปภาพ NFT และเลือกซื้อรูปได้ที่ opensea ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ opensea หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.weecotoken.com

Related posts