งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย Chiang Rai Flower and Art festival 2022

จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมเนรมิตสวนไม้งามริมน้ำกก ให้กลายเป็นสวนแห่งความสนุก พร้อมมอบความสุขให้กับทุกท่าน  ได้เพลิดเพลินไปกับสีสันของมวลดอกไม้นานาพันธุ์ ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย   Chiang Rai Flower and Art festival 2022 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 – 8 มกราคม 2566   ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) พร้อมกระจายสีสันแห่งมวลดอกไม้ ไปอีก 4 อำเภอ  บอกเล่าเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านสวนดอกไม้ที่มีความโดดเด่นเฉพาะของท้องถิ่น ประกอบด้วย

อำเภอเชียงแสน ภายใต้แนวคิด “หลงใหลเชียงแสน ล้านนา ล้านศรัทธา เมืองสามแผ่นดิน”                 

ณ เรือนประทับในหลวงรัชกาลที่ 9 และสกายวอล์ค วัดพระธาตุผาเงา

อำเภอเวียงแก่น ภายใต้แนวคิด “รักสุดเขตประเทศไทย @ผาได เวียงแก่น”.ณ แก่งผาได

อำเภอขุนตาล ภายใต้แนวคิด “เยือนสามภู ดูมังกร ย้อนรอยพญาพิภักดิ์”.ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลยางฮอม

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ภายใต้แนวคิด “ดอกบัวงาม ทานตะวันบาน ที่เวียงเชียงรุ้ง”   ณ บริเวณหนองบัวแดง  และหนองมน ตำบลป่าซาง

เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่สนใจ อีกทั้งส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะทำให้มีจำนวนของนักท่องเที่ยวกระจายไปยังต่างอำเภอเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการสร้างงาน  สร้างอาชีพให้แก่พื้นที่จากการท่องเที่ยว.อย่างยั่งยืนต่อไป

        

 

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย สวนดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านเรื่องเล่าของผีเสื้อ ที่จะแต่งแต้มสีสันให้แก่สวนดอกไม้ในแต่ละโซน ชมการแสดง แสง สี เสียง  ในทุกค่ำคืน พร้อมการแสดงจากเยาวชนในกิจกรรม.“Chiangrai.Talent”.การจัดนิทรรศการ ของหน่วยงานราชการ การจำหน่ายชา กาแฟ ในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย สุดพิเศษกับกิจกรรมภายในข่วงวัฒนธรรม การจัดแสดงเรือนวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา และชาติพันธุ์ กาดหมั้วครัวล้านนา อาหารชาติพันธุ์ และอาหารเมืองเหนือที่น่าลิ้มลอง ผามภูมิปัญญาล้านนา สล่าเชียงราย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ เป็นต้น

ทั้งนี้พิธีเปิดงาน ได้กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)

         

ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมรับความสุขส่งท้ายปีที่งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย Chiang Rai Flower and Art Festival 2022 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 – 8 มกราคม 2566  ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) และอีก 4 อำเภอ อำเภอเชียงแสน อำเภอเวียงแก่น  อำเภอขุนตาล และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

Related posts