ผบช.ภ.1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบ 70 พรรษา

               วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี, พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.ธนกฤต บุญเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.คณบดี เลิศอมรศักดิ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี, นายเกริกพล บัวทอง  นายก อบต.คูบางหลวง นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี, จิตอาสา 904 ปทุมธานี, อบจ.ปทุมธานี, อบต.คูบางหลวง เเละประชาชนจิตอาสา รวม 210 คน

               ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน/วัดเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

                   1.ทำความสะอาดบริเวณลานวัดสุวรรณจินดาราม ฯลฯ

                   2.ลงเรือดูการขุดลอกคลองบางหลวงไหว้พระ

                   3.เติมจุลินทรีย์ (EM) เพื่อปรับสภาพน้ำในคลองบางหลวงไหว้พระ บริเวณศาลาหน้าวัดฯ

ณ วัดสุวรรณจินดาราม ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

Related posts