กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ ชนมพรฟาร์ม สนับสนุนไข่ไก่แก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย

พลโทกฤช ปี่ทอง  เจ้ากรมยุทธบริการทหาร และ พลตรีอรรถนพ ลาภชุ่มศรี  รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นผู้แทน กองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบไข่ไก่จำนวน 9,999 ฟอง จาก ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย และคุณสักกนาท พรหมสมบัติ คณะผู้บริหารชนมพรฟาร์ม จ.นครปฐม เพื่อเป็นการสนับสนุนขวัญและกำลังใจแก่ ข้าราชการกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

Related posts