109 ปี เพาะช่าง ”เอี้ยงปู่ยีนส์” มอบทุนการศึกษา พร้อมขับเคลื่อนเยาวชนจิตอาสาสืบสานงานศิลป์

ดร.พิจักษณ์ เพชรสงค์  หรือ เอี้ยงปู่ยีนส์

7 ม.ค.2565 วิทยาลัยเพาะช่าง  :  ดร.พิจักษณ์ เพชรสงค์  หรือ เอี้ยงปู่ยีนส์  ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษาสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา  เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม   ซึ่งไม่ได้เป็นศิษย์เก่าเพาะช่าง  แต่มีความผูกสัมพันธ์กับสถาบันมากว่า 3 ปี  ด้วยเหตุจากการได้มีโอกาสไปเช่าพื้นที่ภายในรั้วสถาบัน  ซึ่งเดิมเป็นห้องทำงานของอาจารย์ถวัล ดัชนี  มาเปิดเป็นโรงเรียนสอนวาดรูป  ทำการสอนโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยเพาะช่าง  สลับสับเปลี่ยนกันมาแชร์ประสบการณ์เป็นวิทยาทานให้กับเยาวชนและผู้สนใจ    ผู้ที่เข้ามาเรียนนอกจากจะได้เรียนรู้ศิลปะแขนงต่าง ๆ แล้ว  ด้านหน้า  เปิดเป็นมุมกาแฟ ชื่อ Art&Kaffee  บริการอาหาร-เครื่องดื่มและเบเกอรี่   ด้านในเปิดเป็นแกลอรี่  แสดงภาพผลงานของบรมครูศิลปินมากมาย  อาทิ อาจารย์ถวัล ดัชนี , อาจารย์อภิชัย การิกาญจน์  , รศ.นพดล เนตรดี  และเหล่าครูศิลปินอีกหลายท่าน  เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชม  รวมถึงเด็ก ๆ  ได้มีแรงบันดาลใจ  ในการสืบสาน  และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

ด้านอาจารย์วิชัย รักชาติ  หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรมไทย  เล่าว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เดิมชื่อว่า  “โรงเรียนเพาะช่าง”  กำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ด้วยพระราชดำริ  เมื่อวันที่  7 มกราคม 2456  ที่ทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดและทรงพระราชทานชื่อ “โรงเรียนเพาะช่าง”  ซึ่งมีความหมายว่า สถาบันที่เป็นแหล่งบ่มเพาะศิลปะการช่าง  เป็นต้นกำเนิดแห่งศิลปวิทยา  เพื่อผลิดอก ออกผล สร้างความเจริญงอกงามให้กับแผ่นดินด้วยงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมไทย  ดังกระแสพระราชดำรัสในวันเปิดโรงเรียนเพาะช่างตอนหนึ่งว่า “ความเจริญในศิลปะวิชาการช่างเป็นเครื่องวัดความเจริญชาติ”  และได้ ถือให้วันที่ 7 มกราคม ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน 

นอกจากนี้โรงเรียนเพาะช่างยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ ที่ทรงเสด็จเยี่ยมชมกิจการและเปิดนิทรรศการศิลปะในโอกาสต่างๆ มาโดยตลอด  กล่าวได้ว่า โรงเรียนเพาะช่าง  เป็นสถาบันศิลปะแห่งแรกของไทย   ที่เริ่มต้นจากการจัดการศึกษาทั้งสายช่างศิลปกรรมและสายครูศิลปะ  ที่มีคุณภาพ จนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  มีการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัย จนได้รับวิทยฐานะเทียบเท่าระดับอุดมศึกษาจวบจนปัจจุบัน  

สนใจ ร่วมกิจกรรมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา  :  ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ , ด้านศิลปะ , กิจกรรมจิตอาสาและสาธารณประโยชน์   โทร.099-084-6593, 084-554-2895

สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา – ดร.พิจักษณ์ เพชรสงค์
สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา – ดร.พิจักษณ์ เพชรสงค์

Related posts