ชมรมไทยสร้างสรรค์พัฒนาสังคม วางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

ชมรมไทยสร้างสรรค์พัฒนาสังคม นำโดย พันเอกเขษมวิศว์ (ประกาศิต) สาคุณ ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ประธานชมรมไทยสร้างสรรค์พัฒนาสังคม นำคณะสมาชิก ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Related posts