การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการกิจกรรม The Best of SHA Awards 2021

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการกิจกรรม The Best of SHA Awards 2021 โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และนายอคิร วงษ์เซ็ง บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว แฟนเพจ “อาสาพาไปหลง” ร่วมพูดคุยถึงการค้นหาสุดยอดสถานประกอบการมาตรฐาน Amazing Safety and Health Administration (SHA) ใน 10 ประเภทกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอและเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA ผ่านระบบ Live Streaming

ทั้งนี้ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกันจัดทำโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) กระตุ้นและส่งเสริมให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกันยกระดับสินค้าและบริการตามมาตรฐาน SHA เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19

มาตรฐาน SHA ได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการให้บริการของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และได้รับการรับรองจาก World Travel & Tourism Council (WTTC) หรือ สภาการท่องเที่ยวโลกว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จะได้มาตรฐานตามข้อกำหนด Safe Travels Stamp ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดทำโครงการ The Best of SHA Awards 2021 ค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA ใน 10 หมวดประเภทกิจการ หมวดภัตตาคาร /ร้านอาหาร, หมวดโรงแรม ที่พัก และโฮมเสตย์, หมวดนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว, หมวดยานพาหนะ, หมวดบริษัทนำเที่ยว, หมวดสุขภาพและความงาม, หมวดห้่างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า, หมวดกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว, หมวดการจัดกิจกรรมโรงละครโรงมหรสพ และหมวดร้านค้าของที่ระลึก

คณะกรรมการฯ จะนำผลมาพิจารณาคัดเลือก เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่รักษามาตรฐาน SHA ได้อย่างดีเยี่ยมใน 10 หมวดประเภทกิจการ ประเภทละ 1 ราย นอกจากนี้ยังมี The Best of SHA จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1 ดาว  ประเภท 2 ดาว และประเภท 3 ดาว

นอกจากนี้โครงการ The Best of SHA Awards 2021 ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว

ได้มีส่วนร่วมในการประเมินสถานประกอบการมาตรฐาน SHA ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2564 ลุ้นสิทธิรับของรางวัลมากมาย มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท สามารถดูรายละเอียดโครงการฯ

เพิ่มเติมได้ที่ www.thailandsha.com/thebestofsha

Related posts