เคพีพีเอ็ม โกลบอล กรุ๊ป (KPPM GLOBAL GROUP) ถือฤกษ์ดีเปิดออฟฟิศใหม่ บนชั้น 20 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี

เคพีพีเอ็ม โกลบอล กรุ๊ป (KPPM GLOBAL GROUP)

ถือฤกษ์ดีเปิดออฟฟิศใหม่ บนชั้น 20

อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี

คุณกฤติยาณี พรมแพง คุณพัฒน์พงศ์ พงพาพัฒน์ สองบอสใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร เคพีพีเอ็ม โกลบอล กรุ๊ป  (KPPM GLOBAL GROUP) อาทิ คุณไสว ณ นคร คุณทวีศักดิ์ สุขศรีนวล คุณภัคพร พิรชัช และพนักงานบริษัท ถือฤกษ์งามยามดีวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ทำบุญเลี้ยงพระเปิดออฟฟิศใหม่บนชั้น 20 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวชิโรดม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เจ้าคณะเขตสาทร พระศรีวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา พระมหาเอก เมธิกญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เลขานุการเจ้าคณะเขตสาทร ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระครูญาณวิจักข์เลขานุการหัวหน้าสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และพระสมุห์ธนัทเทพ ธชญาโณ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัดยานนาวา ร่วมสวดพระคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับผู้บริหาร เคพีพีเอ็ม โกลบอล กรุ๊ป  พนักงาน พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีมากมาย

โอกาสนี้ คุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหาร เคพีพีเอ็ม โกลบอล กรุ๊ป (KPPM GLOBAL GROUP) กล่าวว่า เราได้ย้ายจากออฟฟิศเก่ามาที่ออฟฟิศใหม่ บนชั้น 20 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี เพื่อขยายฐานการทำงานของ 3 บริษัทในกลุ่มเคพีพีเอ็ม โกลบอล กรุ๊ป ได้แก่ บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด (KPPM GLOBAL Co,ltd) บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด (KPPM GLOBAL RUBBER)  และบริษัท ไทยพัฒน์ 2020 จำกัด (THAIPHAT2020) ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกเครื่องมือแพทย์ โรงงานผลิตถุงมือ และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริหารจัดการเครื่องจักรโรงงาน อีกทั้งออฟฟิศใหม่นี้มีเนื้อที่กว้างขวาง เป็นสัดเป็นส่วน มีห้องประชุมที่ทันสมัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงาน และต้อนรับคู่ค้าทางธุรกิจ และที่นี่มีทัศนียภาพที่ดี สามารถมองเห็นวิวสะพานภูมิพลและวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม ซึ่งถือว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่ง พนักงานสามารถทำงานอย่างมีความสุข มีสมาธิในการทำงาน ทำให้เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมากขึ้น และที่สำคัญเพื่อความสะดวกในการเดินทางของคู่ค้าบริษัทฯ

Related posts