สุดยอด SMEของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL GOOD

สสว. เปิดตัวงาน สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด : ชูแนวคิด “Cluster ท่องเที่ยว” ซึ่งเกิดจากการคัดสรรและเชื่อมโยง สินค้าดี บริการเด่น ที่พักที่มีสไตล์ ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของแต่ละจังหวัด แล้วจัดเป็น Route ท่องเที่ยว ของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจัด Route การเดินทางท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามสไตล์ ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL GOOD ได้ตั้งแต่เหนือจรดใต้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยกิจกรรมนี้เป็นภาคปฏิบัติการที่ต่อยอดจากโครงการ SME Provincial Champions 2020 เพื่อให้เป็น 1 ในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยบนฐานคิดของการพึ่งพิงตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคัดสรรสุดยอดผู้ประกอบการกว่า 150 ราย จากทั่วประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงานและออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์การค้า The Market Bangkok ราชประสงค์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า หนึ่งในโครงการสาคัญที่ สสว. ได้ดำเนินการในปีงบประมาณปี 2563 นี้ คือ โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด หรือโครงการ SME Provincial Champions 2020 ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันโดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการฯ ไปแล้วถึง 2,079 ราย และถือว่าประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้นทุกปี สาหรับปีนี้ สสว. มุ่งต่อยอดความสำเร็จ โดยเน้นส่งเสริม SME และ Micro SME ทั้ง 4 กลุ่ม ที่เป็นซัพพลายเชน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมทั้งการท่องเที่ยวแบบชุมชนมาสร้างเป็นจุดขายภายใต้แนวความคิด “ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL GOOD ” พร้อมการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Application : SME PROVINCIAL TRIPS และ Online Market Place ที่จะช่วยส่งเสริมให้ SME ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผอ.สสว. ได้กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จของโครงการ SME Provincial Champions 2020 สสว. ได้จัดงาน “สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด : ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL GOODโดยชูแนวคิดCluster ท่องเที่ยว” ด้วยการคัดสรรผู้ประกอบการจากทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด จากโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดปี 2563 มาออกร้านจำหน่ายสินค้า/บริการ ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า The Market Bangkok ราชประสงค์ โดย highlight สำคัญของงานนี้ คือ

การโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism: CBT) ที่มีทุนทางวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นรากฐานของแต่ละชุมชน

นอกจากนี้ ท่านจะได้ชอปปิ้งสินค้า/บริการ มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของฝาก ของที่ระลึก จากทุกภูมิภาคทั่วไทยที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีเพื่อท่าน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษของที่พักและโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์เส้นทางชุมชนใหม่ๆ เช่น เที่ยวชุมชนป่าสะแก ตามตำนานเสือดำ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนป่าสะแก ฟังเพลงฉ่อย และชมบรรยากาศของชุมชนบริเวณตลาดเก่า เชี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านป่าสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี ออกแบบงานศิลป์ มัด ย้อม แต่ง เติม ได้ผลงานผ้าชิ้นเดียวในโลก ที่ได้รังสรรค์ด้วยมือตัวเอง ที่บ้านย้อมรัก และออกเดินทาง ล่องเรือแจวโบราณ “อาบอรุณที่ทุ่งหยีเพ็ง รับประทานอาหารเช้าบนเรือ “อิ่มสบาย สไตล์ชาวเรือ” เคล้าเคียงฟังเสียงจากฟ้า ชื่นชมพระอาทิตย์ขึ้นสู่ขอบฟ้า แสงแรกของวัน ส่องนกทะเล ที่จังหวัดกระบี่ ปลูกต้นไม้แบบไม่บอกใคร ด้วยพลังประชนชน ณ แก่งเลิงจาน ร่วมสักการะบูชาพระบรมธาตุนาดูน อันเป็นที่เคารพสักการะของคนอีสานอันมีความเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ที่จังหวัดมหาสารคาม ชมกิจกรรมบ้านม้าท่าน้ำ การตีเกือกม้า อาบน้ำม้า ขี่ม้าถ่ายรูป เพนท์ลายบนเกือกม้า สานตาข่ายดักฝัน และร่วมเรียนการฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ชมสถาปัตยกรรมเก่าหอศิลป์ลำปาง จับจ่ายซื้อของฝากชมถนนคนเดินกาดกองต้า ที่จังหวัดลำปาง เป็นต้น

โดยในงานนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับmini concert จาก พลพล วง Indigo วง Pretzelle และ พบกับ Miss Tourism World Thailand ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับสุดยอดผู้ประกอบการท่องเที่ยว 77 จังหวัด พร้อมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย ที่เตรียมแจกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน เรียกได้ว่ามางานนี้ จัดเต็มตาม concept “ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL GOOD

“โอกาสนี้ สสว. จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ได้มา ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL GOOD ในงาน “สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด” ระหว่าง วันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า The Market Bangkok ราชประสงค์ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเยี่ยมชมสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ได้ทาง www.smepvc.com หรือ fb: SMEProvincialChampions63 ผอ.สสว. กล่าวปิดท้าย

Related posts