ถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะกรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศิลปินรับเชิญร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11(NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

และต่อเนื่องคณะกรรมการ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) สนามเป้า กรุงเทพฯ

ซึ่งปัจจุบัน สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รักษาการณ์นายกสมาคมฯ โดย นางนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ได้นำคณะกรรมการมาร่วมถวายพระพรชัยมงคล ได้แก่ เศรษฐา ศิระฉายา (ศิลปินแห่งชาติ), วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ) พร้อมด้วย ศรีไศล สุชาติวุฒิ, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, โฉมฉาย อรุณฉาน, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, อารมณ์ พิลิกแก้ว, นฤมล ล้อมทอง, รุ่งโรจน์ สาลิฟา, จิ๊ป-วสุ แสงสิงแก้ว, อุไรรรณ ทรงงาม, นฤมล สมหวัง, มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ และโชคชัย หมู่มาก

Related posts